مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده

مهندسی مکانیک

ایران، اصفهان، اصفهان
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 031-33912625
فکس 031-33915265
آدرس قابل تکمیل
وبسایت https://mech.iut.ac.ir

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: