مهندسی معدن

دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده

مهندسی معدن

ایران، اصفهان، اصفهان
اطلاعات دانشگاه
شماره تلفن (ها) 031-33915100
فکس 031-33912776
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی معدن
وبسایت https://mining.iut.ac.ir

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: