لطفاً صبر کنید ...
loading

مروری بر مطالعه حذف رنگ از پساب های صنعتی در محیط زیست

گرد آورنده :
الناز جیحونی
ارسال شده در تاریخ: 1401/06/14

دانلود فایل ضمیمه

حذف رنگ از پساب های صنعتی از جمله صنایع رنگرزی،کاغذسازی،الکل سازی و غیره یکی از اقدامات مهم جهت جلوگیری از ورود آلودگی به محیط زیست میباشد. رنگ ها عالوه بر سمی بودن برای موجودات اثرات ناگواری بر سالمتی بشر دارند. بنابراین تخلیه ی پساب های رنگی در مجرای فاضالب روها ممکن است بر روی زندگی مردمی که از این پساب ها برای اهدافی مثل مصارف کشاورزی، شهری)شستشوی وسایل،سرویس های بهداشتی،ساختمان سازی، چشم اندازهای طبیعی و مناظر،میادین، حوض ها و فواره ها، حفاظت از آتش و غیره( و آبیاری مناطق مسکونی استفاده میکنند، مخاطره آمیز باشد. در نتیجه بررسی خصوصیات ظاهری آب،بویژه رنگ، حتی با غلظت یک میلی گرم بر لیتر آب شرب برای مصرف انسان بایستی مد نظر قرار گیرد. روشهای فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی و تلفیق این روش ها نشان داده که هر کدام در برگیرنده هزینه ی باالیی برای حذف رنگ می باشد. علیرغم اینکه راندمان حذف باالست اما مطالعات قرن حاضر نشان داده که فن آوری نانو با استفاده از جاذب های طبیعی گوناگون)مثل:هسته ی زردآلو،هسته ی زیتون،پوسته ی بادام،پوسته ی گردو،مورد،انار،تفاله نیشکر،خاک اره،مغز ذرت و غیره(عالوه بر راندمان حذف باالی رنگ از هزینه ی پایینی برخوردار هستند

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.