لطفاً صبر کنید ...
loading

مطالعه شکل پذیری ورق فولادی AISI 304 به کمک مدل M-K و معیار آسیب GTN

گرد آورنده :
حسین داداشی
ارسال شده در تاریخ: 1401/02/07

در اين پژوهش از روش سطح پاسخ به منظور تعيين ترتيب اهميت پارامترهاي معيار آسيب GTN در مطالعه شکل پذيري ورق هاي فلزي و در نتيجه انتخاب تعداد کمتري از پارامترها (پارامترهاي مهم تر) جهت کاليبره کردن معيار GTN استفاده شد. براي اين منظور تعداد 7 پارامتر GTN انتخاب شد. سپس با در نظر گرفتن يک بازه مناسب براي هر پارامتر، تعداد 143 آزمايش با استفاده از روش سطح پاسخ طراحي شد. در اين آزمايش ها، کرنش حدي حداقل روي نمودار حد شکل دهي (FLD0) ورق فولادي AISI 304 به عنوان پاسخ در نظر گرفته شد. براي محاسبه مقدار کرنش حدي حداقل، مدل M-K در نرم افزار المان محدود آباکوس شبيه سازي شد. در اين شبيه سازي ها از معيار GTN براي پيش بيني پارگي در ناحيه معيوب مدل M-K استفاده شد. با انجام آناليز واريانس روي داده هاي حاصل از شبيه سازي هاي المان محدود، ترتيب اهميت پارامترهاي معيار GTN مشخص شد. همچنين با استفاده از مقادير کاليبره شده پارامترهاي GTN نمودار کامل حد شکل دهي ورق AISI 304 با دقت قابل قبولي بدست آمد.

دانلود فایل ضمیمه

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.