لطفاً صبر کنید ...
loading

توسعه مدل حلقه کنترل بار-فرکانس نیروگاه ها با در نظر گرفتن ضریب دمپینگ توربین

گرد آورنده :
حسین داداشی
ارسال شده در تاریخ: 1401/02/03

كنترل توليد متناسب با تغييرات بار از مهمترين وظايف سيستمهاي قدرت بمنظور بهرهبرداري ايمن از واحدهاي . شدبامينيروگاهي به همين دليل سيستم كنترل بار-فركانس در واحدهاي نيروگاهي يكي از مهمترين بخشهاي نيروگاه محسوب . گرددمي اين سيستم تحت عنوان سيستم كنترل اتوماتيك بار فركانس اگر .شودميشناخته چه در مطالعات مرتبط با سيستمهاي قدرت به تغييرپذيري توان توليدي توربينهاي نيروگاهي در اثر تغيير سرعت اشاره شده است، با اين حال، تاكنون اين اثر در مدل- سازيهاي مرسوم براي حلقه كنترل بار-فركانس يا لحاظ نگرديده است و يا اثر آن بصورت توأم در ضريب وابستگي بار به فركانس منظور شده است.اين در حالي است كه، ضريب وابستگي بار به فركانس اساساً مرتبط به شبكه ميباشد ولي ضريب دمپينگ توربين- ها كه در مدلسازي مرسوم حلقه كنترل لحاظ نميگردد، از خصوصيات توربين بوده و براي توربينهاي مختلف، تأثير آن متفاوت .باشدمي در اين مقاله، مدل توسعه يافتهاي براي حلقه كنترل بار فركانس - ارائه گرديده و با شبيهسازي برروي يك شبكه چندماشينه نشان داده شده است كه استفاده از مدل مرسوم در برخي از مطالعات ممكن است به نتايج وتحليلهاي ناصحيح منجر گردد. به كمك مدل ارائه شده ميتوان ضمن لحاظ نمودن ضريب دمپينگ توربين تك تك واحدهاي نيروگاهها، به تحليل نقش هر كدام در مطالعات پرداخت، ضمن اينكه در پيچيدگي مطالعات تغيير چنداني ايجاد نمي .گردد.

دانلود فایل ضمیمه

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.