لطفاً صبر کنید ...
loading

بازآرایی بهینه شبکه های توزیع برق جهت بهبود کیفیت توان با استفاده از برنامه ریزی چند هدفی؛ نشریه علوم و فنون سازندگی-سال1400

گرد آورنده :
حمیدرضا شاهمیرزاد
ارسال شده در تاریخ: 1400/12/03

یکی از اجزای مهم سامانههای انرژی الکتریکی، شبکههای توزیع توان بوده که واسط ما بین شبکههای انتقال توان و مصرفکنندههای خرد وکلان است. وظیفه اصلی این شبکهها را میتوان کاهش سطح ولتاژ و آمادهسازی انرژی الکتریکی برای تحویل به مصرفکنندگان دانست که با توجه به ساختارها و سطوح مختلف ولتاژ انجام میگیرد. یک نمونه از تحقیقات گسترده و پراهمیت در این حوزه، بازآرایی شبکههای توزیع است. از جمله روشهای بهینهسازی موثر در بازآرایی شبکهها، استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری بهمنظور یافتن بهترین آرایش برای شبکه توزیع با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف و محدودیتهای متنوع شبکه است. در این مقاله ضمن مدلسازی مناسب برای مسئله بازآرایی بهینه شبکههای توزیع برق با هدف بهبود کیفیت توان، حل آن با استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات (PSO)، به هر دو صورت تکهدفه و چندهدفه، صورت گرفته است و نتایج حاصله از شبیهسازی بیانگر عملکرد موفق و کارآیی مناسب دو روش بهینهسازی PSO تک هدفه و چندهدفه در این موضوع است.

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.