لطفاً صبر کنید ...
loading

مدلسازی پیشنهاددهی بهینه در بازارهای ثانویة کوتاه مدت تبادل قراردادهای مالی تراکم انتقال با استفاده از نظریه بازی ها؛ نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات-سال1400

گرد آورنده :
حمیدرضا شاهمیرزاد
ارسال شده در تاریخ: 1400/12/03

هدف: یافتن بهترین وضعیت برای سود پیشبینی شده توسط هریک از شرکتکنندگان (بازیگران) در حراج ثانویه قراردادهای مالی تراکم انتقال است.

روش شناسی پژوهش: از دید نظریه بازیها یافتن حداقل یک نقطه تعادل نش برای این رقابت، با در نظر گرفتن قیود مختلف بازار حراج ثانویه است.

یافته ها: در این مقاله، پس از بررسی موضوع قراردادهای مالی تراکم انتقال، نحوه پیشنهاددهی بهینه انواع مختلف این قراردادها توسط شرکتکنندگان بازار برق در حراجهای ثانویه تبادل این قراردادها و در بازه زمانی کوتاهمدت (بهصورت هفتگی) جهت مدیریت ریسک تراکم، با استفاده از نظریه بازیها مدلسازی و تحلیل شده است.

اصالت/ارزش افزوده علمی: مدیریت ریسک تراکم یکی از مهمترین مباحث مدیریت شبکههای انتقال در سیستمهای قدرت تجدیدساختار شده و بازارهای برق دنیا، بهویژه بازارهای مبتنی بر قیمتگذاری ناحیهای یا محلی است که ابزار اصلی آن قراردادهای مالی انتقال است. در مقالات علمی منتشرشده تاکنون، عمدتاً روی مدلسازی و تحلیل بازارهای حراج اولیه قراردادهای مالی تراکم انتقال بحث شده است و بازارهای حراج ثانویه این قراردادها که دارای الگویی تا حدودی متفاوت میباشد بهصورتی علمی تحلیل نشده است که نوآوری اصلی این مقاله، توجه به این موضوع همراه با کاربرد نظریه بازیهاست.

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.