لطفاً صبر کنید ...
loading

ارزیابی مطالعه شبیه سازی دینامیکی سیستم تغذیه ترکشن؛ مورد مطالعاتی: پروژه مترو فرودگاه حضرت امام خمینی(ره) حدفاصل شاهد-پرند؛ هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه‌آهن - سال 1400

گرد آورنده :
حمیدرضا شاهمیرزاد
ارسال شده در تاریخ: 1400/10/30

سیستم ترکشن الکتریکی در خطوط مترو به دلیل تغییرات مداوم بار الکتریکی و نیز متناسب با زیرسیستمهای تشکیلدهنده آن پیچیدگیهای زیادی دارد. از اینرو استفاده از ابزار شبیهسازی رایانهای به منظور تحلیل و ارزیابی فنی این سیستم امری ضروری محسوب میشود. در این مطالعه، شبیهسازی سیستم ترکشن الکتریکی در پروژه مترو فرودگاه امام(ره) مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این شبیهسازی، تعیین مقادیر نامی تجهیزات الکتریکی، تعیین مکان پستهای یکسوساز (RS) و همچنین بررسی مناسب بودن طراحی شبکه میباشد. در واقع باتوجه به اطلاعات سیستم ازجمله مشخصات توپوگرافی خط مترو، مشخصات قطارها، شرایط ترافیکی و دادههای مربوط به شبکه الکتریکی سیستم، به کمک شبیهسازی، مجموعهای از اطلاعات از جمله مقادیر جریانها و ولتاژهای پستها و فیدرها در هر لحظه از بهرهبرداری بدست میآید. سپس ارزیابی و تحلیل سیستم برمبنای این مقادیر صورت خواهد گرفت. موارد مورد بررسی در این شبیهسازی، مبتنی بر بدترین شرایط بهرهبرداری میباشد. به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن سنگینترین شرایط ترافیکی در دو وضعیت عادی (حضور همه پستها در مدار) و غیرعادی (خروج هریک از پستها از مدار)، پارامترهای خروجی بدست آمده و سیستم مورد ارزیابی قرار گرفته است. با تکیه بر نتایج حاصل از شبیهسازی و اعمال اصلاحات برروی طراحیهای اولیه، تعداد پستها کاهش یافته و درنتیجه در هزینهها صرفهجویی به عمل آمده است.

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.