لطفاً صبر کنید ...
loading

تالیف استاندارد مقررات ایمنی تجهیزات و سامانه‌های مبدل الکترونیک قدرت

گرد آورنده :
مجید بشیر
ارسال شده در تاریخ: 1400/08/23

این بخش از استاندارد ملی شمارة ، در مورد تجهیزات و سامانههاي مبدل الکترونیک قدرت، اجزاي تبدیل و

کلیدزنی الکترونیکی توان، شامل اجزاي مربوط به کنترل، حفاظت، پایش و اندازهگیري آنها، با هدف اصلی

تبدیل توان الکتریکی براي سیستمهایی که ولتاژ نامی AC بیشتر از 1000 ولت یا ولتاژ نامی DC بیشتر از

1500 ولت نداشته باشند، بکار میرود.

همچنین این استاندارد میتواند به عنوان یک استاندارد مرجع براي گروههاي تولید استانداردهاي محصولات

زیر مورد استفاده قرار گیرد:

 سامانههاي محرك الکتریکی با سرعت قابل تنظیم (PDS(؛

 سامانههاي قدرت بدون وقفۀ جدا از شبکه

1

(UPS(؛

 منابع تغذیۀ پایاي DC ولتاژ پایین.

در مورد سامانههاي مبدل الکترونیک قدرتی که استاندارد محصول براي آنها وجود ندارد، این استاندارد

حداقل الزامات جنبههاي ایمنی را فراهم میکند.

این بخش از استاندارد، پایۀ گروهی از مستندات ایمنی، مطابق با راهنماي 104 Guide IEC براي تجهیزات و

سامانههاي PECS خورشیدي، بادي، جزر و مدي، موجی، پیل سوختی یا منابع انرژي مشابه آنهاست.

مطابق با راهنماي 104 Guide IEC ،یکی از مسئولیتهاي گروههاي فنی این است که از مستندات ایمنی

اولیه و/یا مستندات ایمنی گروهی در آمادهسازي استانداردهاي محصول خود، در صورت امکان، استفاده

کنند.

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.