لطفاً صبر کنید ...
loading

کنترل ارتعاشات یک تیر مواد مرتبه ای با تکیه گاه متحرک به کمک مواد پیزو الکتریک.

گرد آورنده :
بسز بفبل
ارسال شده در تاریخ: 1400/07/18

چکیده مقاله:

در این پژوهش سعی شده، تاثیر اندازه و سایز لایه های پیزوالکتریک در میزان قدرت لایه ها و همچنین اثرات جرم، سختی فنر و اندیس کسر حجم، بر روی ارتعاشات تیر مواد مدرج تابعی مورد بحث و بررسیقرار گیرد. لایه های پیزوالکتریک به هر دو طرف تیر چسبیده اند که به عنوان عملگرها و حسگرها عمل می کنند. تیر از یک انتها به تکیه گاهی متحرک و از انتهای دیگر با یک فنر، مهار شده است. جهتبررسی اثرات جرم متصل به تیر، یک جرم متمرکز در فاصله دلخواه از تکیه گاه تیر در نظر گرفته شده است. روابط حاکم بر مسئله به کمک روش لاگرانژ استخراج و کنترلی فعال جهت کاهش ارتعاشات القاشده در تیر اعمال شده است. اثرات تقسیم لایه های پیزوالکتریک بر روی تیر مشاهده می گردد و در نهایت کل سیستم شبیه سازی شده و نتایج ارائه خواهد شد. با استفاده از روش عددی لاگرانژ ریلی ریتزمعادلات حاکم بر مسئله به معادلات دیفرانسیل معمولی تبدیل شده است. در نمونه مورد بررسی ماتریس میرایی را صفر در نظر گرفته ایم. جهت کنترل ارتعاشات تیر از یک کنترل بر پایه ی لیاپانوف استفاده شده است. با قرار دادن روابط حاکم بر تیر درون معادله لیاپانوف، مشاهده می شود که ارتعاشات تیر به خوبی کنترل گشته و به نتایج خوبی دست می یابیم. شبیه سازی نتایج، مصداق برتری، کارایی و فوایدکنترلر مطرح شده است که می توان با تقسیم کنترلر به لایه های کوچکتر در فواصل مناسب به کنترلر بهتری دست یافت. در کنترل ارتعاشات تیر اعمال و انتخاب شرایط مرزی و اولیه تاثیر مهمی بر کنترل تیر دارد و همچنین از این پژوهش دریافت شد که انتخاب وزن و محل قرار گیری جرم متمرکز در کنترل ارتعاشات تیر تاثیر بسزایی دارد.

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.