لطفاً صبر کنید ...
loading

شناسایی خرابی در بیرینگ الکتروموتور فن آسیای مواد خام و آنالیز خرابی آن

گرد آورنده :
علیرضا رضائی
ارسال شده در تاریخ: 1400/07/10

امروزه به منظور افزایش اثربخشی برنامههای نگهداری و تعمیرات تجهیزات، از روشهای مختلفی بهمنظور کشف به موقع خرابی در ماشینآلات استفاده میشود. بکارگیری صحیح این روشها در شناسایی به موقع خرابیها و جلوگیری از تحمیل هزینههای ناخواسته، بسیار موثر و سودمند میباشد. اما بدیهی است که در یک برنامه نگهداری و تعمیرات بهینه، کشف خرابی گامی لازم و نه کافی به شمار رفته و میبایست پس از کشف خرابی با شناسایی عوامل ریشهای بروز خرابی و رفع آنها، نسبت به تکمیل فرایند و جلوگیری از خرابیهای مشابه اقدامات لازم بعمل آید. در این پژوهش، نمونهای از نتایج بدست آمده از ترکیب برنامه پایش وضعیت مبتنی بر آنالیز ارتعاشات و رویکرد تحلیل علل ریشهای خرابی در خصوص یاتاقان استوانهای الکتروموتور آسیای مواد خام یک کارخانه سیمان، ارائه شده است. با ثبت گزارشات بازرسان مبنی بر انتشار صدای غیرعادی از یاتاقان اشاره شده، تحلیل دادههای ارتعاشی ثبت شده در برنامه پایش وضعیت تجهیز نشان دهنده تغییر دامنهی ارتعاشات و افزایش محسوس شاخص وضعیت یاتاقان (BC[1]) مذکور بوده است. با تطابق فرکانس ارتعاشات با فرکانس خرابی اجزاءی یاتاقان غلتشی مذکور، خرابی قفسه یاتاقان پیشبینی شده که پس از بازدید از الکتروموتور و مشاهده وضعیت یاتاقان، کشف علت ریشهای خرابی در دستور کار قرار میگیرد. لذا پس از بررسی علل خرابی در یاتاقانها مشخص گردید، بازهی زمانی روانکاری دورهای پیشنهاد شده توسط سازنده الکتروموتور، با نوع قفسه یاتاقان مربوطه مغایرت داشته و منجر به خرابی زودرس آن شدهاست.

[1] Bearing Condition

دانلود فایل ضمیمه

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.