لطفاً صبر کنید ...
loading

بهینه سازی ضخامت بارسنگ در عملیات حفاری وانفجارمعدن طلا زرشوران تکاب

گرد آورنده :
رامین علیمرادی
ارسال شده در تاریخ: 1400/06/26

امروزه اهمیت ضخامت بارسنگ و ارتباط آن با سایر پارامترهای طراحی حفاری و انفجار سطحی، امری بدیهی تلقی میگردد. انتخاب مقدار مناسب برای بارسنگ در طراحی الگوهای انفجار میتواند پیامدهای پس از انفجار را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. محاسبه ضخامت بارسنگ در بعضی از روشها با در نظر گرفتن خواص فیزیکی و ژئومکانیکی توده سنگ صورت میگیرد. در این مقاله ضخامت بارسنگ بر اساس این روابط تجربی در معدن طلای زرشوران تکاب محاسبه شده و در ادامه برای تمام مقادیر ضخامت بارسنگ به دست آمده ضریب سفتی حساب شده است. از تمام بارسنگهای به دست آمده میانگین حسابی، پیراسته و وینزوری گرفته و با استفاده از نمودارهای ستونی به ارزیابی آنها پرداخته شد. بدین صورت آنچه در اینجا از اهمیت برخوردار میباشد بهترین مقدار بارسنگ است که برای ماده معدنی حدود 3/1 تا 9/1 متر و برای باطله حدود 5/2 تا 8/3 متر برآورد شده، و نسبت به مقداری که اکنون در این معدن استفاده میشود برای ماده معدنی به یک اندازه ولی برای باطله حدود 1 تا 2 متر کمتر است که با کم کردن این مقدار به بارسنگ کنونی میتوان از ایجاد بولدر، لرزش زمین و عقب زدگی جلوگیری کرد.امروزه اهمیت ضخامت بارسنگ و ارتباط آن با سایر پارامترهای طراحی حفاری و انفجار سطحی، امری بدیهی تلقی میگردد. انتخاب مقدار مناسب برای بارسنگ در طراحی الگوهای انفجار میتواند پیامدهای پس از انفجار را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. محاسبه ضخامت بارسنگ در بعضی از روشها با در نظر گرفتن خواص فیزیکی و ژئومکانیکی توده سنگ صورت میگیرد. در این مقاله ضخامت بارسنگ بر اساس این روابط تجربی در معدن طلای زرشوران تکاب محاسبه شده و در ادامه برای تمام مقادیر ضخامت بارسنگ به دست آمده ضریب سفتی حساب شده است. از تمام بارسنگهای به دست آمده میانگین حسابی، پیراسته و وینزوری گرفته و با استفاده از نمودارهای ستونی به ارزیابی آنها پرداخته شد. بدین صورت آنچه در اینجا از اهمیت برخوردار میباشد بهترین مقدار بارسنگ است که برای ماده معدنی حدود 3/1 تا 9/1 متر و برای باطله حدود 5/2 تا 8/3 متر برآورد شده، و نسبت به مقداری که اکنون در این معدن استفاده میشود برای ماده معدنی به یک اندازه ولی برای باطله حدود 1 تا 2 متر کمتر است که با کم کردن این مقدار به بارسنگ کنونی میتوان از ایجاد بولدر، لرزش زمین و عقب زدگی جلوگیری کرد.

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.