لطفاً صبر کنید ...
loading

Synthesis and characterization of novel bio-nanocomposite of polyvinyl alcohol-Arabic gum-magnesium oxide via direct blending method

گرد آورنده :
محمد سلمانی مبارکه
ارسال شده در تاریخ: 1400/03/12

دانلود فایل ضمیمه

A B S T R A C T
Due to the significance growth in application of polymer-based nanocomposites, different methods of synthesis
and different reinforces have been studied in recent years for specific purposes. In this study, using the direct
blending process, polyvinyl alcohol-arabic gum-magnesium oxide nanocomposites were synthesized. These
synthesized nanocomposites were investigated using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray
diffraction (XRD), field emission scanning electron microscopy (FESEM), X-ray energy diffraction (EDS) spectroscopy,
X-ray surface elemental mapping (X-Ray Map), transmission electron microscopy (TEM), ultraviolet
–visible (UV–vis) spectrophotometry and thermal gravimetery analysis (TGA). The results revealed that size
distributions of magnesium oxide nanoparticles and synthesized nanocomposites were between 25 40 nm and
20 90 nm, respectively. Elemental map results show the magnesium oxide nanoparticles were well distributed
on polymer matrix walls.

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.