لطفاً صبر کنید ...
loading

راهکارهای ارائه شده در جهت بهبود وضعیت تاکسیرانی مدل شده با روش AHP (موردی در شهر اصفهان)

گرد آورنده :
علیرضا سینایی
ارسال شده در تاریخ: 1399/10/22

چکیده مقاله:

تاکسی ها به عنوان یکی از مدهای شبه همگانی درون شهری در حال فعالیت و سرویس دهی می باشند و به دلیل پوششمسیرهای پرتقاضا و راحتی نسبی در مقایسه با دیگر مدهای حمل و نقلی سهم بسزایی در جابجایی مسافری در سطحشهر اصفهان را دارند. بنابرای ارزیابی عملکرد و بهبود کارایی ای سامانه در شرایط کنونی بسیار حائز اهمیت می باشد. درحالیکه بخش عمدهء تاکسی های شهر اصفهان با کارکرد گردشی و خطی در حال خدمات رسانی می باشند و با اعمالبرخی از تخلفات در جهت سوار و پیاده کردن نامناسب مسافری ، توقف نامناسب در ایستگاه، عدم رعایت نوبت در سوارکردن مسافری همواره باعث بی نظمی در جریان ترافیک و تحمیل تاخیر به دیگر وسایل نقلیه می شود، که متقابلاً کاهشسطح سرویس دهی و نارضایتی مسافری را به دنبال دارد.لذا در ای مقاله با چهار معیار اصلی در نظر گرفته شده با عناوین : بالارفت سطح خدمت رسانی، افزایش رضایتمندیمسافران، کاهش نسبی ترافیک در سطح معابر، کاهش نسبی تخلفات شهری؛ که با کمک برداشت مشاهداتی از مجموعهرفتارهای نادرست و نا ایمن انجام گرفته شده و ارائه راهکارهای که میزان تاثیرگذاری آنها با کمک روش فرآیند تحلیلسلسله مراتبی AHP اولویت بندی شده است. برخی از راهکارها عنوان شده عبارتند از : برگزاری مستمر کلاس های آموزشی، تعیی و تعریف مسئول خط، ایجاد جایگاهی مناسب در جهت توقف، تعیی مکانی مناساب در جهات دور زدن،شماره گذاری هر تاکسی و رعایت نوبت، تفکیک مسافری کوتاه برد و بلند برد با مسیرهای جایگزی و سوار کردن مسافربی راهی در ایستگاه های مرتبط،که با کمک آنها میتوان بهبودی در وجه و سیمای کلی سیستم تاکسیرانی ایجاد کردکه متقابلاً می تواند تاثیر چشمگیری در چهار معیار اصلی عنوان شده در سطح شهر داشته باشد.

نظرات کاربران

افزودن نظر
حامیان
واتس اپ

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گروه های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.