ترموگرافی و نقش آن در بازرسی های پیشگیرانه،پیشگویانه و غیر مخرب

گرد آورنده :
مهدی ملک پور
ارسال شده در تاریخ: 1399/07/18

ترموگرافي شاخه اي از علوم كاربردي جديد مي باشد كه بطور وسيعي در حوضه هاي مختلفي چون بازرسي هاي
پيشگيرانه، پيشگويانه، كيفي و غير مخرب بكار برده مي شود.اساس اين علم بر روي فيزيك حرارت و فيزيك امواج
الكترومغناطيسي بنا نهاده شده است. از ترموگرافي مي توان در بازرسي خطوط لوله و تله بخارها، كيفيت قطعات به
هم چسبيده و كامپوزيت ها ، عيوب داخلي بتن، تلفات حرارتي ساختمان، بازرسي عايق ها، بازرسي خوردگي لوله،
خطوط الكتريكي و تجهيزات انتقال و توزيع برق، سطوح مخازن، ياتاقانها، پره هاي توربين و ... استفاده نمود.

نظرات کاربران

افزودن نظر

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: