واحدهای زیرمجموعه - گندله و کلوخه سازی
اطلاعات گندله سازی آگلومراسیون
کاربران 772 707
شرکت ها 13 12
فرصت های شغلی 0 0
مقالات 17 15
پروژه ها 29 4
خطوط تولید 17 7
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت گندله و کلوخه سازی (14 شرکت)
مشاهده بیشتر
فرصت های شغلی در صنعت گندله و کلوخه سازی (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: