کلر آلکالی - گاز کلر
جمع ظرفیت اسمی واحدها : 605,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث : 0 تن در سال
نمایش همه مجتمع ها
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت کلر آلکالی - گاز کلر (15 شرکت)
انجمنی پیدا نشد
مجتمع های صنعت کلر آلکالی - گاز کلر (2 مجتمع)
خطوط تولیدی فعال در صنعت کلر آلکالی - گاز کلر (2 خط تولید)
مشاهده بیشتر
پروژه های ثبت شده در صنعت کلر آلکالی - گاز کلر (2 پروژه)
مشاهده بیشتر
فرصت های شغلی در صنعت کلر آلکالی - گاز کلر (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: