واحدهای زیرمجموعه - پست های برق
اطلاعات پست 63 پست 132 پست 230 پست 400
کاربران 649 645 643 648
شرکت ها 19 19 18 18
فرصت های شغلی 0 0 0 0
مقالات 6 4 4 4
پروژه ها 26 168 1 27
خطوط تولید 26 168 1 26
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت پست های برق (19 شرکت)
مشاهده بیشتر
پروژه های ثبت شده در صنعت پست های برق (222 پروژه)
مشاهده بیشتر
فرصت های شغلی در صنعت پست های برق (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: