واحد UFC - اوره فرمالدئید
جمع ظرفیت اسمی واحدها : 44,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث : 0 تن در سال
نمایش همه مجتمع ها
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت واحد UFC - اوره فرمالدئید (9 شرکت)
انجمنی پیدا نشد
مجتمع های صنعت واحد UFC - اوره فرمالدئید (1 مجتمع)
خطوط تولیدی فعال در صنعت واحد UFC - اوره فرمالدئید (1 خط تولید)
مشاهده بیشتر
پروژه های ثبت شده در صنعت واحد UFC - اوره فرمالدئید (1 پروژه)
مشاهده بیشتر
فرصت های شغلی در صنعت واحد UFC - اوره فرمالدئید (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: