واحد UFC - اوره فرمالدئید
جمع ظرفیت اسمی واحدها : 44,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث : 0 تن در سال
نمایش همه مجتمع ها
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت واحد UFC - اوره فرمالدئید (15 شرکت)
انجمنی پیدا نشد
مجتمع های صنعت واحد UFC - اوره فرمالدئید (1 مجتمع)
خطوط تولیدی فعال در صنعت واحد UFC - اوره فرمالدئید (1 خط تولید)
مشاهده بیشتر
پروژه های ثبت شده در صنعت واحد UFC - اوره فرمالدئید (1 پروژه)
مشاهده بیشتر
فرصت های شغلی در صنعت واحد UFC - اوره فرمالدئید (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: