نمایش همه مجتمع ها
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت واحد منوکسید کربن - هیدروژن (15 شرکت)
انجمنی پیدا نشد
مجتمع های صنعت واحد منوکسید کربن - هیدروژن (0 مجتمع)
مجتمعی پیدا نشد
خطوط تولیدی فعال در صنعت واحد منوکسید کربن - هیدروژن (0 خط تولید)
خط تولیدی پیدا نشد
پروژه های ثبت شده در صنعت واحد منوکسید کربن - هیدروژن (0 پروژه)
پروژه ای پیدا نشد
فرصت های شغلی در صنعت واحد منوکسید کربن - هیدروژن (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: