واحدهای زیرمجموعه - واحدهای تولید کننده مواد میانی پتروشیمی

سولفات پتاسیم

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

تترامر

جمع ظرفیت اسمی واحدها 5,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پروپیلن اکساید

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 150,000 تن در سال

بوتانول

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0

استالدئید

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 5,600 تن در سال

MAH

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 130,000 تن در سال

اکسو الکل

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 335,000 تن در سال

اکریلیک اسید

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 80,000 تن در سال

اتیلن دی کلراید (EDC)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,462,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اتیلن اکساید

جمع ظرفیت اسمی واحدها 113,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 660,000 تن در سال

انیدرید فتالیک (PA)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 74,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

خالص سازی گاز کلر

جمع ظرفیت اسمی واحدها 94,900 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اسید استیک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 180,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 300,000 تن در سال

فرمالین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 66,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اتیل بنزن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 745,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 268,000 تن در سال

بوتن - 1

جمع ظرفیت اسمی واحدها 242,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پارازایلین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,374,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال
اطلاعات سولفات پتاسیم تترامر پروپیلن اکساید بوتانول استالدئید MAH اکسو الکل اکریلیک اسید اتیلن دی کلراید (EDC) اتیلن اکساید انیدرید فتالیک (PA) خالص سازی گاز کلر اسید استیک فرمالین اتیل بنزن بوتن - 1 پارازایلین
کاربران 2 2 2 19 20 20 20 19 181 1245 1236 1214 1226 1250 1226 1249 1235
شرکت ها 0 0 0 1 1 1 1 1 4 22 21 21 21 21 21 22 21
فرصت های شغلی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3
مقالات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 8 8 8 8 7 7
پروژه ها 1 1 1 0 1 3 2 1 6 3 2 2 3 1 3 6 4
خطوط تولید 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 2 2 2 1 2 6 4
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت واحدهای تولید کننده مواد میانی پتروشیمی (22 شرکت)
انجمنی پیدا نشد
پروژه های ثبت شده در صنعت واحدهای تولید کننده مواد میانی پتروشیمی (40 پروژه)
مشاهده بیشتر

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گرو های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.