واحدهای زیرمجموعه - واحدهای تولید کننده فرآورده های پتروشیمی

اوره

جمع ظرفیت اسمی واحدها 7,664,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 2,150,000 تن در سال

اسید فسفریک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 335,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اسید نیتریک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 433,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

ملامین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 20,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

MEA/MDEA

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 30,000 تن در سال

گلایکول اتر

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 50,000 تن در سال

پنتا اریتریتول

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 23,300 تن در سال

اسید فوماریک

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 4,000 تن در سال

BDO

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 99,000 تن در سال

استرهای آکریلات

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 60,000 تن در سال

اکریلونیتریل (ACN)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 135,000 تن در سال

وینیل کلراید مونومر (VCM)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,005,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

استایرن منومر

جمع ظرفیت اسمی واحدها 697,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 268,000 تن در سال

الکیلاسیون (LAB-HAB)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 56,500 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اتوکسیلات

جمع ظرفیت اسمی واحدها 30,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 80,000 تن در سال

اتانول آمین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 30,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

ونیل استات منومر (VAM)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 30,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

دودسیل بنزن D.D.B

جمع ظرفیت اسمی واحدها 10,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

دواتیل هگزانول

جمع ظرفیت اسمی واحدها 55,700 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اتیلن گلایکول (EG)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,558,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 1,108,000 تن در سال

بیس فنل A

جمع ظرفیت اسمی واحدها 30,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی اتیلن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 5,202,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 3,500,000 تن در سال

پروپیلن پلیمر گرید

جمع ظرفیت اسمی واحدها 64,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی پروپیلن

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,130,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 625,000 تن در سال

متیل ترشری بوتیل اتر (MTBE)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 590,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پلی بوتادین (PBR)

جمع ظرفیت اسمی واحدها 38,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

اسید ترفتالیک- PTA-CTA

جمع ظرفیت اسمی واحدها 350,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال

پرکلرین

جمع ظرفیت اسمی واحدها 5,000 تن در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 تن در سال
اطلاعات اوره اسید فسفریک اسید نیتریک ملامین MEA/MDEA گلایکول اتر پنتا اریتریتول اسید فوماریک BDO استرهای آکریلات اکریلونیتریل (ACN) وینیل کلراید مونومر (VCM) استایرن منومر الکیلاسیون (LAB-HAB) اتوکسیلات اتانول آمین ونیل استات منومر (VAM) دودسیل بنزن D.D.B دواتیل هگزانول اتیلن گلایکول (EG) بیس فنل A پلی اتیلن پروپیلن پلیمر گرید پلی پروپیلن متیل ترشری بوتیل اتر (MTBE) پلی بوتادین (PBR) اسید ترفتالیک- PTA-CTA پرکلرین
کاربران 1266 1257 1251 1250 20 19 20 21 21 21 21 40 182 1208 1207 1214 1211 1210 1246 1252 1213 1265 1257 1265 1248 1253 1226 1217
شرکت ها 21 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 20 20 20 20 21 22 20 22 21 22 20 21 20 20
فرصت های شغلی 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
مقالات 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 7 7 8 7 7 7 8 7 8 8
پروژه ها 12 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 11 1 34 1 10 2 2 1 1
خطوط تولید 10 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 1 1 1 1 8 1 23 1 8 2 2 1 1
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت واحدهای تولید کننده فرآورده های پتروشیمی (23 شرکت)
انجمنی پیدا نشد

دعوت از دوستان

با دعوت از دوستان خود می توانید امتیاز بگیرید و به دوستانتان در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!

پس از تایید اطلاعات ثبت نامتان، یک تیک آبی دریافت نموده و پس از آن می توانید به عنوان کاربر عادی در سامانه صبا فعالیت نمایید.
مزایای کاربران عادی :
  • امکان ایجاد پروفایل شخصی (رزومه آنلاین)
  • امکان درخواست ارتباط و گسترش شبکه ارتباطات با سایر فعالین حوزه صنعت انتخابی
  • امکان ارسال پیام خصوصی برای افراد
  • امکان عضویت در گرو های تخصصی
  • امکان ثبت تجریه و نظر در ذیل صفحات مجتمع ها، واحدها، خطوط تولید و پروژه ها
  • و بسیاری از امکانات دیگر
پیشنهاد ما دریافت عضویت ویژه سامانه صبا می باشد که با کلیک بر روی آن می توانید از مزایای آن مطلع شوید.