واحدهای زیرمجموعه - نورد تکمیلی
اطلاعات ورق سرد ورق گالوانیزه ورق قلع اندود ورق رنگی ورق آنیل شده ورق اسیدشویی شده ورق گالوالوم ورق خودرو
کاربران 500 501 496 490 491 491 492 496
شرکت ها 7 7 7 7 7 7 7 7
فرصت های شغلی 0 0 0 0 0 0 0 0
مقالات 5 5 5 5 5 5 5 5
پروژه ها 2 5 0 2 0 1 0 1
مدول ها 6 9 2 4 1 3 0 1
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت نورد تکمیلی (8 شرکت)
مشاهده بیشتر
فرصت های شغلی در صنعت نورد تکمیلی (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: