واحدهای زیرمجموعه - نورد تکمیلی
اطلاعات ورق سرد ورق گالوانیزه ورق قلع اندود ورق رنگی ورق آنیل شده ورق اسیدشویی شده ورق خودرو لوله گالوانیزه
کاربران 693 693 685 680 676 678 682 54
شرکت ها 12 12 12 12 12 12 12 1
فرصت های شغلی 0 0 0 0 0 0 0 0
مقالات 5 5 5 5 5 5 5 0
پروژه ها 2 5 0 2 0 1 0 0
خطوط تولید 6 9 2 4 1 3 0 1
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت نورد تکمیلی (13 شرکت)
مشاهده بیشتر
فرصت های شغلی در صنعت نورد تکمیلی (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: