نمایش همه مجتمع ها
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت مرحله زینتر و تشویه (8 شرکت)
انجمنی پیدا نشد
مجتمع های صنعت مرحله زینتر و تشویه (0 مجتمع)
مجتمعی پیدا نشد
خطوط تولیدی فعال در صنعت مرحله زینتر و تشویه (0 خط تولید)
خط تولیدی پیدا نشد
پروژه های ثبت شده در صنعت مرحله زینتر و تشویه (0 پروژه)
پروژه ای پیدا نشد
فرصت های شغلی در صنعت مرحله زینتر و تشویه (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: