واحدهای زیرمجموعه - سوخت سنگواره‌ای (فسیلی)
اطلاعات حرارتی (بخار) گازی سیکل ترکیبی
کاربران 717 726 729
شرکت ها 20 21 22
فرصت های شغلی 0 0 0
مقالات 9 10 11
پروژه ها 0 9 10
خطوط تولید 11 35 50
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت سوخت سنگواره‌ای (فسیلی) (22 شرکت)
مشاهده بیشتر
پروژه های ثبت شده در صنعت سوخت سنگواره‌ای (فسیلی) (19 پروژه)
مشاهده بیشتر
فرصت های شغلی در صنعت سوخت سنگواره‌ای (فسیلی) (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: