واحدهای زیرمجموعه - سوخت سنگواره‌ای (فسیلی)
اطلاعات حرارتی (بخار) گازی سیکل ترکیبی
کاربران 576 586 586
شرکت ها 14 14 15
فرصت های شغلی 0 0 0
مقالات 8 9 10
پروژه ها 0 9 10
خطوط تولید 11 35 50
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت سوخت سنگواره‌ای (فسیلی) (15 شرکت)
انجمنی پیدا نشد
پروژه های ثبت شده در صنعت سوخت سنگواره‌ای (فسیلی) (19 پروژه)
مشاهده بیشتر
فرصت های شغلی در صنعت سوخت سنگواره‌ای (فسیلی) (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: