نمایش همه مجتمع ها
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت ساختمان های صنعتی، اداری و رفاهی (19 شرکت)
مشاهده بیشتر
مجتمع های صنعت ساختمان های صنعتی، اداری و رفاهی (2 مجتمع)
خطوط تولیدی فعال در صنعت ساختمان های صنعتی، اداری و رفاهی (1 خط تولید)
مشاهده بیشتر
مطالب و مقالات مرتبط با صنعت ساختمان های صنعتی، اداری و رفاهی (14 مقاله)
مشاهده بیشتر
فرصت های شغلی در صنعت ساختمان های صنعتی، اداری و رفاهی (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: