نمایش همه مجتمع ها
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت راه آهن، شانتینگ یارد (13 شرکت)
مشاهده بیشتر
مجتمع های صنعت راه آهن، شانتینگ یارد (0 مجتمع)
مجتمعی پیدا نشد
خطوط تولیدی فعال در صنعت راه آهن، شانتینگ یارد (0 خط تولید)
خط تولیدی پیدا نشد
پروژه های ثبت شده در صنعت راه آهن، شانتینگ یارد (0 پروژه)
پروژه ای پیدا نشد
مطالب و مقالات مرتبط با صنعت راه آهن، شانتینگ یارد (12 مقاله)
مشاهده بیشتر
فرصت های شغلی در صنعت راه آهن، شانتینگ یارد (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: