واحدهای زیرمجموعه - خطوط انتقال نیرو
اطلاعات خط انتقال پست 63 خط انتقال پست 132 خط انتقال پست 230 خط انتقال پست 400
کاربران 641 635 631 638
شرکت ها 19 19 18 18
فرصت های شغلی 0 0 0 0
مقالات 7 7 7 7
پروژه ها 23 0 2 28
خطوط تولید 23 0 1 28
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت خطوط انتقال نیرو (19 شرکت)
مشاهده بیشتر
فرصت های شغلی در صنعت خطوط انتقال نیرو (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: