نمایش همه مجتمع ها
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت توزیع برق، پست ها، روشنایی، سیستم های کنترل و ابزار دقیق، اعلام حریق و ... (15 شرکت)
مشاهده بیشتر
مجتمع های صنعت توزیع برق، پست ها، روشنایی، سیستم های کنترل و ابزار دقیق، اعلام حریق و ... (0 مجتمع)
مجتمعی پیدا نشد
خطوط تولیدی فعال در صنعت توزیع برق، پست ها، روشنایی، سیستم های کنترل و ابزار دقیق، اعلام حریق و ... (0 خط تولید)
خط تولیدی پیدا نشد
پروژه های ثبت شده در صنعت توزیع برق، پست ها، روشنایی، سیستم های کنترل و ابزار دقیق، اعلام حریق و ... (0 پروژه)
پروژه ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: