نمایش همه مجتمع ها
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت تفکیک گاز و مایعات گازی - LNG (متان مایع) (14 شرکت)
انجمنی پیدا نشد
مجتمع های صنعت تفکیک گاز و مایعات گازی - LNG (متان مایع) (1 مجتمع)
خطوط تولیدی فعال در صنعت تفکیک گاز و مایعات گازی - LNG (متان مایع) (1 خط تولید)
مشاهده بیشتر
پروژه های ثبت شده در صنعت تفکیک گاز و مایعات گازی - LNG (متان مایع) (1 پروژه)
مشاهده بیشتر
فرصت های شغلی در صنعت تفکیک گاز و مایعات گازی - LNG (متان مایع) (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: