نمایش همه مجتمع ها
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت ایستگاه تقلیل فشار و توزیع گاز (11 شرکت)
مشاهده بیشتر
مجتمع های صنعت ایستگاه تقلیل فشار و توزیع گاز (2 مجتمع)
خطوط تولیدی فعال در صنعت ایستگاه تقلیل فشار و توزیع گاز (1 خط تولید)
مشاهده بیشتر
پروژه های ثبت شده در صنعت ایستگاه تقلیل فشار و توزیع گاز (1 پروژه)
مشاهده بیشتر
فرصت های شغلی در صنعت ایستگاه تقلیل فشار و توزیع گاز (0 آگهی)
فرصت شغلی ای پیدا نشد

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: