واحدهای زیرمجموعه - آهن و چدن سازی
اطلاعات احیا مستقیم روشهای بر پایه گاز طبیعی احیا مستقیم بر پایه زغال حرارتی کوره بلند
کاربران 718 689 704
شرکت ها 17 14 14
فرصت های شغلی 3 0 0
مقالات 17 15 18
پروژه ها 66 0 7
خطوط تولید 43 0 6
سازمان‌ها، ارگان‌ها و انجمن‌های فعال در صنعت آهن و چدن سازی (17 شرکت)
مشاهده بیشتر

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: