گاز تر

جمع ظرفیت اسمی واحدها 1,153,800,000 متر مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 56,400,000 متر مکعب در روز
ظرفیت اسمی پروژه های افزایش ظرفیت در حال احداث 0 متر مکعب در روز

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: