آسفالت خوراک واحد کک سازی - برج تقطیر خلاء

جمع ظرفیت اسمی واحدها 0 متر مکعب در سال
ظرفیت اسمی پروژه های در حال احداث 0 متر مکعب در سال
ظرفیت اسمی پروژه های افزایش ظرفیت در حال احداث 0 متر مکعب در سال

دعوت از دوستان

شما برای اینکه اکانت فعالی داشته باشید، لازم است سالانه 21 امتیاز فعالیت کسب کنید. با دعوت از دوستان خود می توانید به سادگی این امتیاز را کسب کنید و همچنین به دوستان خود در ایجاد ارتباطات کاری و صنعتی کمک کنید.
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: