معرفی سطوح دسترسی در سامانه صبا

در سامانه صبا سطوح مختلفی برای دسترسی افراد به اطلاعات و امکانات پیش بینی شده است.

این سطوح شامل موارد زیر است:

«دسترسی آزاد، ثبت نام اولیه، ثبت نام تکمیلی، عضویت ویژه و دسترسی های ویژه مدیران شرکت ها»1- دسترسی آزاد و رایگان: اطلاعات و امکاناتی که برای همه ی کاربران به صورت آزاد ارائه میشود و هیچ نیازی به ثبت نام یا پرداخت هزینه برای مشاهده آنها نیست.

2- ثبت نام اولیه: در این سطح از دسترسی، بعضی از اطلاعات سطوح میانی سامانه برای کاربر به نمایش گذاشته میشود. ثبت نام اولیه فقط شامل ارائه نام و شماره تلفن یا ایمیل توسط کاربر میشود.

3- ثبت نام تکمیلی: جهت دسترسی به سطوح عمیق اطلاعات و همچنین ویرایش اطلاعات سامانه، نیاز به ثبت نام تکمیلی هست. فردی که ثبت نام تکمیلی را انجام می دهد، به عنوان یک هویت معتبر و تأیید شده در سامانه فعالیت می کند و علاوه بر مشاهده اطلاعات، می تواند اطلاعات سامانه را ویرایش کند و اطلاعات جدیدی وارد نماید.

ثبت نام تکمیلی به معنای وارد کردن وضعیت اشتغال و احراز هویت است که پس از انجام ثبت نام، پشتیبانی سامانه باید هویت فرد را تأیید نماید.

4- عضویت ویژه: عضویت ویژه شامل موارد و استفاده های تجاری از سامانه می شود. فرد دارای عضویت ویژه دسترسی ها و امکانات بسیاری از جمله مشاهده اطلاعات تماس تمام شرکت ها (حتی شرکت های غیرفعال)، مشاهده وندورلیست مجتمع ها و مشاهده ساختار درختی شرکت ها به تفکیک زمینه فعالیت می شود. عضویت ویژه در سامانه پس از ثبت نام تکمیلی و با پرداخت هزینه فعال می شود.

نام فردی که عضویت ویژه دارد همواره در سامانه در کنار یک تیک آبی رنگ (عضویت ویژه) تأییدیه می آید.

5- دسترسی ویژه مدیران شرکت ها: فعالسازی پروفایل شرکت و پرداخت هزینه فعالسازی، توسط مدیران شرکت ها انجام می شود و مدیران شرکت ها در سامانه دسترسی های خاصی برای مدیریت پروفایل شرکت خود دارند. این امکانات و اطلاعات مختص مدیران، در این دسته قرار میگیرد.

در تصویر زیر نمودار دسترسی های سامانه صبا را به تفکیک مشاهده می کنید:


جهت مشاهده تصویر در سایز بزرگ، روی آن کلیک کنید.

نمودار دسترسی های سامانه صبا

دعوت از دوستان

جهت دریافت عضویت ویژه یک ساله سامانه صبا به صورت رایگان، لازم است:
  1. 1- 21 امتیاز فعالیت از سامانه دریافت کنید (با معرفی دوستان و یا سایر راه های موجود)
  2. 2- اطلاعات کاربری خود را بصورت صددرصد کامل کنید (ورود به صفحه من)
همچنین میتوانید بدون نیاز به دعوت از دوستان و با پرداخت هزینه، عضویت ویژه دریافت کنید:
+۹۸
+ معرفی نفر بعدی

تبریک تبریک

شما به مدت یک ماه در سامانه عضویت فعال دارید

تبریک، تبریک

باعث افتخار ماست که به مدت 24 ساعت از امکانات و اطلاعات سامانه صبا به صورت رایگان بهره مند شوید.

تبریک

شما به مدت یک سال در سامانه صبا عضویت فعال دارید

به حضور شما در بزرگترین جامعه صنعتی ایران افتخار می کنیم!
با تکمیل صفحه خود، بهتر از همیشه خود را به صنعت معرفی کنید: