معرفی سطوح دسترسی در سامانه صبا

در سامانه صبا سطوح مختلفی برای دسترسی افراد به اطلاعات و امکانات پیش بینی شده است.

این سطوح شامل موارد زیر است:

«دسترسی آزاد، ثبت نام اولیه، ثبت نام تکمیلی، عضویت ویژه و دسترسی های ویژه مدیران شرکت ها»1- دسترسی آزاد و رایگان: اطلاعات و امکاناتی که برای همه ی کاربران به صورت آزاد ارائه میشود و هیچ نیازی به ثبت نام یا پرداخت هزینه برای مشاهده آنها نیست.

2- ثبت نام اولیه: در این سطح از دسترسی، بعضی از اطلاعات سطوح میانی سامانه برای کاربر به نمایش گذاشته میشود. ثبت نام اولیه فقط شامل ارائه نام و شماره تلفن یا ایمیل توسط کاربر میشود.

3- ثبت نام تکمیلی: جهت دسترسی به سطوح عمیق اطلاعات و همچنین ویرایش اطلاعات سامانه، نیاز به ثبت نام تکمیلی هست. فردی که ثبت نام تکمیلی را انجام می دهد، به عنوان یک هویت معتبر و تأیید شده در سامانه فعالیت می کند و علاوه بر مشاهده اطلاعات، می تواند اطلاعات سامانه را ویرایش کند و اطلاعات جدیدی وارد نماید.

ثبت نام تکمیلی به معنای وارد کردن وضعیت اشتغال و احراز هویت است که پس از انجام ثبت نام، پشتیبانی سامانه باید هویت فرد را تأیید نماید.

4- عضویت ویژه: عضویت ویژه شامل موارد و استفاده های تجاری از سامانه می شود. فرد دارای عضویت ویژه دسترسی ها و امکانات بسیاری از جمله مشاهده اطلاعات تماس تمام شرکت ها (حتی شرکت های غیرفعال)، مشاهده وندورلیست مجتمع ها و مشاهده ساختار درختی شرکت ها به تفکیک زمینه فعالیت می شود. عضویت ویژه در سامانه پس از ثبت نام تکمیلی و با پرداخت هزینه فعال می شود.

نام فردی که عضویت ویژه دارد همواره در سامانه در کنار یک تیک آبی رنگ (عضویت ویژه) تأییدیه می آید.

5- دسترسی ویژه مدیران شرکت ها: فعالسازی پروفایل شرکت و پرداخت هزینه فعالسازی، توسط مدیران شرکت ها انجام می شود و مدیران شرکت ها در سامانه دسترسی های خاصی برای مدیریت پروفایل شرکت خود دارند. این امکانات و اطلاعات مختص مدیران، در این دسته قرار میگیرد.

در تصویر زیر نمودار دسترسی های سامانه صبا را به تفکیک مشاهده می کنید:


جهت مشاهده تصویر در سایز بزرگ، روی آن کلیک کنید.

نمودار دسترسی های سامانه صبا